Szolgáltatások

Infrastruktúránk

SPEKTROMÉTEREK

 • több mint 10 egyedi spektrométer 

Környezetanalitika

 • szervetlen analitika és mikroszennyezők vizsgálata, izotópanalitika

Radioanalitika

 • nukleáris környezetanalitika
 • kibocsátás és környezetellenőrző monitoring tevékenység
 • alfa, béta, gamma sugárzó radionuklidok meghatározása

FEJLESZTŐ KÖZPONT

 • egyedi ipari igények kiszolgálása
 • innováció, kreativitás, fejlesztés
 • saját elektronikai és mechanikai műhelyháttér

MÉrőeszközeink

Tömegspektrométerek

Izotóp– és elemanalitikai központunk több mint tíz egyedi tömegspektrométerével világszínvonalú kutatói és szolgáltatói környezetet biztosít ipari és tudományos közösségek számára.

EnvironMICADAS AMS gyorsítós tömegspektrométer és előkészítő laboratórium a radiokarbon mérésekhez

Bővebben

Hazánkban a jelenleg elérhető egyetlen gyorsítós tömegspektrométeres izotóp szeparáción alapuló Mini Carbon Dating System (MICADAS) AMS számos előnye mellett kiemelendő, hogy igen kis mintamennyiségek használatát (0,01-0,1 mg C) teszi lehetővé rövid mérési idő alatt. Kiegészítő perifériaként tartalmaz egy gázkezelő rendszert, mely közvetlen CO2 gáz mérését teszi lehetővé, elősegítve ezzel a rendkívül kis mennyiségű szenet (<50 µg szén) tartalmazó minták rugalmas beeresztését.  

A radiokarbon minták preparálását korszerű mintapreparáló és előkészítő laboratóriumunkban, modern berendezésekkel végezzük. Laboratóriumunk számos mintatípus (régészeti minták, környezeti minták, bioüzemanyag, aeroszol, stb.) preparálását vállalja a radiokarbon mérésekhez. 

Idén kerül beüzemelésre a C14 tömegspektrometria egyik legújabb és legígéretesebb innovációja a Thermo Fischer és az NEC fejlesztében megvalósuló PIMS elnevezésű pozitív ionforrású C-14 tömegspektrométer, mellyel jelentősen növeljük szolgáltatásunk elérhetőségét. 

Stabilizotóp-arány mérő tömegspektrométerek

Bővebben

Két Thermo Fischer Scientific gyártmányú (Delta plus XP, Delta plus V típusú) stabilizotóp-arány mérő tömegspektrométert üzemeltetünk, amellyel a geokémiában legnagyobb jelentőségű öt elem 2H, 13C, 15N, 18O, 34S  izotóparányait a pontossági igényeknek megfelelően automatizáltan, on-line módon mérjük. 

Rendelkezünk a szükséges perifériákkal az automatizált, on-line vizsgálatokhoz, mint a Magas-Hőmérsékletű-Konverziós Elem Analizátor (TC/EA), GasBench II típusú preparációs eszköz, Duál-Inlet beeresztő rendszer. 

Idén kerül beüzemelésre két további ugyancsak Thermo gyártmányú, a piacon jelenleg legmodernebb stabil izotóp-arány mérő tömegspektrométer, melyekkel tovább bővül szolgáltatási kapacitásunk.

Nemesgázmérő tömegspektrométerek

Bővebben

A VG5400 nemesgázmérő tömegspektrométerhez fejlesztett rendszer elsősorban vízminták trícium koncentrációjának meghatározására lett kialakítva. Az általunk használt 3He-mas módszer a legérzékenyebb eljárás vízminták tríciumkoncentrációjának meghatározására. Az előkészítő rendszert 2007 átépítettük, melynek lényeges eleme egy cry-rendszer lett. Igy vált lehetővé a hélium koncentrálása és neontól való elválasztása is. A pontosság és a kapacitások növelése érdekében 2017-ben, egy Helix SFT héliummérő tömegspektrométerrel bővült infrastruktúránk. Nemesgáz laboratóriumunk fő profilja, különböző gázok, vízminták, valamint kőzetek fluidzárványaiban lévő nemesgázok elemi- és izotóp-összetételének meghatározása (He, Ne, Ar, Kr, Xe és a 3He / 4He) geokronológiai, izotóphidrológiai és geokémiai vizsgálatokhoz egyaránt. Ezek az információk jól alkalmazhatóak a környezetvédelem és klímakutatás oldalán is. A nemesgáz vizsgálatok további jelentős felhasználási területe a vízbázisok sérülékenységének meghatározása, valamint felszín alatti vizekre alapuló paleoklíma rekonstrukció. 

Argonizotópokra specifikált tömegspektrométerekkel a geológus szakembereink kálium-argon, valamint argon-argon kormeghatározás segítsével vizsgálják a földtani folyamatokat.

tömegspektrométer

Multikollektoros induktív csatolású plazmaionforrású tömegspektrométer

Bővebben

2019-ben, -hazánkban elsőként – üzemeltünk be egy Neptune Plus típusú multikollektorosot ICPMS-tmellyel karbonátok 234U/230Th kormeghatározását, valamint kőzetek, felszín alatti vizek és régészeti minták (csont, egyéb leletek) 87Sr/86Sr, valamint számos elem (Pb, Fe, Cu) pontos izotóparány-mérését végezzük el. A kémiai előkészítési műveletek egy C1000-es tisztatéri laboratóriumban történnek, mely lehetővé teszi a megfelelő preparálási tisztaság elérését. 

253 Plus tömegspektrométer

253 Plus tömegspektrométer 

Bővebben

Thermo Fisher Scientific 253 Plus tömegspektrométer és a hozzá kapcsolt Kiel IV automata karbonát feltáró rendszer alkalmas kis mennyiségű (20 µg) karbonát minták tradicionális szén és oxigén izotóp arány mérésére, emellett a “clumped” azaz a karbonát kapcsolt izotóp aránymérés a fő feladata. A kapcsolt karbonát termometria, mint módszer a különböző típusú karbonátok (édesvízből kivált, dominánsan abiogén karbonátok, biogén karbonátok, fosszilis otolitok) vizsgálatánál alkalmazható a paleoklimatológiai paraméterek rekonstrukciója céljából.

MÉRŐESZKÖZEINK

További műszerparkunk

Környezetanalitikai és radioanalitikai laborunkkal készen állunk az egyedi kihívást jelentő feladat megoldásokra. 

Elektronikai és mechanikai fejlesztő központunk infrastruktúrája ötvözve kutatói és mérnöki tudásbázisunkkal számos kutatás fejlesztés megvalósítását kínálja a tervezéstől a kivitelezésig.

picarro

Picarro gyártmányú Cavity Ring-Down Spektrométer (CRDS)

Bővebben

A légköri CO2 és CH4 üvegházhatású gázok mennyiségének és stabilizotóp arányának folyamatos, valós idejű mérésére szolgál a két Picarro gyártmányú Cavity Ring-Down Spektrométerünk.  

A Picarro G2401 CRDS analizátor egy terepre is vihető, légköri nyomgáz elemző műszer. Egyszerre négy különböző légköri összetevő légköri vízpára, CO2, CO és CH4 tartalom folyamatos együttes mérését teszi lehetővé. Kiemelkedő stabilitás, pontosság és hordozhatóság jellemzi. Képes ppb érzékenységű meghatározására, több hónapos folyamatos üzemeltetés mellett is.  

A Picarro G2201-i típusú berendezés a CO2 és CH4 együttes szén-stabilizotóp mérésével kétféle analizátort egyesít magában. A szén útjának monitorozását teszi lehetővé a forrástól egészen a megkötődési folyamatokig.

Környezetanalitikai laboratórium Isotoptech

Környezetanalitikai laboratórium infrastruktúrája

Bővebben

Környezetanalitikai laboratóriumunk jelentős műszerparkkal rendelkezik az elemanalitikai vizsgálatokhoz, továbbá a szervetlen analitika és mikroszennyezők vizsgálatához.  

Műszereink:  

 • Metrohm gyártmányú ionkromatográfiás rendszer UV-VIS spektrofotometriás detektorral 
 • TOC/TN mérő készülék 
 • UV-VIS spektrofotométer 
 • Mikrohullámú plazma atom emissziós spektrométer (MP-AES) 
 • Induktív csatolású plazma tömeg spektrometria (ICP-MS)  
 • Atomabszorpciós spektrometria (AAS), lángfotometria (FES) 
 • Csillapított teljes reflexió Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia (ATR-FT-IR) 

Részletes információ a gombra kattintva érhető el!

Radioanalitikai laboratórium infrastruktúrája

Bővebben

A várhatóan számottevő radioaktivitással rendelkező minták feldolgozását és mérésre való előkészítését a 2018-ban kialakított modern, jól felszerelt “B” szintű radiokémiai laboratóriumunkban végezzük. Teljes mértékben felkészültek vagyunk kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokkal való munkára, továbbá intézményi, és más ipari eredetű radioaktívan szennyezett minták fogadásához is megfelelően felszerelt a laboratóriumunk. 

A megrendelőink számára kérdéses izotópok megfelelő tisztaságú szeparálását követően Canberra, Perkin Elmer és Oxford gyártmányú modern műszerparkunkkal a minták alfa, béta, gamma spektrometraiai vizsgálatával igyekszünk minél átfogóbb szolgáltatást nyújtani. 

Az elsősorban béta sugárzó izotópok méréséhez alkalmazott folyadékszcintillációs berendezések széles palettája érhető el laboratóriumunkban. Alacsony kimutatási határok eléréséhez a piacon jelenleg elérhető legjobb készülék a Perkin Elmer Quantulus 1220 és a Perkin Elmer Quantulus GCT 6220 állnak rendelkezésünkre. Több izotóp együttes abszolút aktivitásának meghatározására TDCR technológiára épülő legmodernebb készülék a HIDEX 300SL is elérhető laboratóriumunkban. 

Az ivóvíz indikatív dózisának meghatározásához szükséges alacsony hátterű összes alfa és összes béta méréseket a Canberra LB4200 típusú készülékünk segítségével tudjuk elvégezni. 

A gamma sugárzók vizsgálata terén rendelkezésünkre áll 2 db Canberra gyártmányú alacsony hátterű ólom árnyékolással ellátott HPGe detektorral szerelt gamma spektrométer, mely idén még két hasonló modern eszközzel bővül. Ezzel jelentős mértékben felgyorsítva mérési kapacitásainkat, mind kutatás, mind szolgáltatás területén. 

Szintén idén bővül műszerparkunk egy modern Canberra gyártmányú ALPHA ANALYST 7200-12 típusú alfa spektrométerrel, mellyel megvalósítható környezeti minták és radioaktív hulladékok alfa spektrometriás vizsgálata is.

Elektronikai és mechanikai fejlesztő központ infrastruktúrája

Fejlesztő központunk által a mechanikai megmunkálásokon túl, elektronikai tervezést és gyártást, valamint szoftverfejlesztést igénylő komplex feladatok ellátását végezzük. További részletes információ a fejlesztő központról az alábbi gombra kattintva található:   

Kérdése van?

N

Keressen bennünket, ha projekt megvalósításához mérésre van szüksége!

N

Nem tudja ötletét hogyan valósíthatná meg? Forduljon hozzánk bizalommal!

N

Egyedülállóan sokszínű eszközparkunk az Ön rendelkezésére is áll!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

KAPCSOLAT

Dr. Palcsu László

tudományos főmunkatárs

palcsu.laszlo@atomki.hu

+36 52 509 200/11238 

Cím

HEKAL  

Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium 

4026 Debrecen, Bem tér 18/C