HEKAL

Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium

Az Isotoptech Zrt. és az Atommagkutató Intézet által közösen működtetett kutatási infrastruktúra hálózat honlapja

AMIT KÍNÁLUNK

Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium 

15 éve folyamatosan fejlődő izotóp- és elemanalitikai központ 

Mintavételi és méréstechnikai módszerek, eszközök, analitikai eljárások, szolgáltatások fejlesztése 

A hazai TOP50 Kiváló Kutatási Infrastruktúra között 

K&F&I

Kutatás & fejlesztés

& innováció

Együttműködésünk egyik deklarált célja a tudományos eredmények gyakorlati hasznosítása, a kutatóintézetekben és egyetemeken elérhető magas színvonalú tudományos eredmények közvetítése a gazdasági szereplők felé. 

A laboratórium kelet-közép Európában egyedülálló műszerparkjával, több mint tíz egyedi tömegspektrométerével világszínvonalú kutatói és szolgáltatói környezetet biztosít a magyar és nemzetközi környezetkutató, hidrológus, geológus, geokémikus, régész, továbbá nukleáris energiatermeléssel és radioaktív hulladékkezeléssel foglalkozó ipari és tudományos közösségek számára. 

N

Tudományos eredmények gyakorlati hasznosítása

N

Több mint 10 egyedi spektrométerrel

Tudományos eredmények

  • eredményeinket számos nemzetközi elismert lapban publikáltuk az elmúlt időszakban 

Együttműködések

  • kiváló együttműködési hálózat a hazai kutatóintézetekkel, egyetemekkel és múzeumokkal 

MŰSZERPARK

  • egyedülálló műszerparkunk széles területen nyújt akár komplex probléma megoldást egyidejűleg

Nemzetközi kapcsolatok

  • számos nemzetközi projekt tagja 
  • kapcsolatok nemzetközi egyetemekkel, kutatóintézetekkel 

ÜGYFELEK / PARTNEREK

Tevékenységek és szolgáltatások

 

A HEKAL analitikai műszereivel számos elem izotóparányát, nehezen detektálható, ritka izotópok pontos mennyiségét is meg lehet határozni. Három stabilizotóp-aránymérő tömegspektrométer a vizsgálandó anyagok széles skálájának (pl. víz, levegő, kőzetek, csont, fog, növényi anyagok stb.) hidrogén, szén, nitrogén, oxigén és kén izotóparányai meghatározására, míg a legérzékenyebb, karbonátok kapcsolt izotóparányának mérésére szolgál. A víz, metán és szén-dioxid izotóparányait speciális lézerspektrométerekkel mérjük.  

A laboratórium öt nemesgáz-tömegspektrométerének felhasználási területe is többrétű. A hélium, argon és egyéb nemesgáz izotópok meghatározása –legyen az vízben oldva, ásványba zárva, vagy eredjen a trícium bomlásából– speciális nemesgáz tömegspektrométerekkel történik.  

A szén izotópok, ideértve a radiokarbon mérését is lehetővé tevő gyorsítós tömegspektrométer (AMS) felhasználási területe a régészeti kormeghatározástól kezdve a radioaktív létesítmények környezeti kibocsátásának ellenőrzéséig terjed. Magyarországon szintén egyedi, hiánypótló műszer a multikollektoros ICP-MS, mely számos elem (Li, Mg, Ca, Fe, Cu, Sr, Hf, Pb, Th, U, stb.) extrém pontos izotóparányának meghatározására szolgál.  

Nukleáris környezetvédelmi feladatokban szerepet játszó nehezen mérhető radioizotópok detektálására alfa-spektrométereket, gamma-spektrométereket és folyadékszcintillációs számlálókat használunk.  

Az évi több tízezer minta vizsgálatát több előkészítő laboratórium összehangolt munkája teszi lehetővé, mint például a kémiai, vízkémiai, radiokémiai, valamint egy tisztatéri laboratórium.  

Széleskörű nemzetközi kapcsolatai révén a világ számos tájáról érkező minták elemzésében vesz részt (41 ország), ipari, graduális és PhD képzési feladatok megvalósításához biztosít hátteret. A laboratórium az EUROPLANET és ICOS ERIC-be való belépéssel az európai kutatási infrastruktúra részévé vált. 

Kutatási eredményeink hasznosíthatóságát számos esetben demonstráltuk egyedi ipari igények kiszolgálására. Több fejlesztésünk jutott el a valós működési környezetben demonstrált prototípus (TRL7) szintű technológiai érettségi szintig. Partnereink bevonásával folyamatosan törekszünk a teljes innovációs lánc lefedésére, melyet saját elektronikai és mechanikai műhelyháttér is támogat. A HEKAL legfőbb célja, hogy a társadalom, a környezeti és gazdasági szereplők igényeit kielégítve, hazánkban hiánypótló, és EU-s szinten is kiemelkedő K+F+I centrummá váljon. 

Egyedi projektje van?

A kreativitás kibontakoztatása a megfelelő emberekkel, hatékony munkafolyamatokkal és egyedülálló műszerparkkal

  • ötletek a laboratóriumból a piacra
  • fejlesztések
  • prototípus tervezések
  • segítünk ötletét kibontakoztatni

Infrastruktúránk

Világszínvonalú kutatói és szolgáltatói környezetet biztosítunk a magyar és nemzetközi ipari és tudományos közösségek számára.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

KAPCSOLAT

Dr. Palcsu László

tudományos főmunkatárs

palcsu.laszlo@atomki.hu

+36 52 509 200/11238 

Cím

HEKAL  

Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium 

4026 Debrecen, Bem tér 18/C